Lloroza

Territory: 

Cantàbria, Espanya.

Geolocation type: 
Punctual location

Orònim. Muntanya.

Proverb Sheets

Com a referència toponimica a...