França

Territory: 

França

Geolocation type: 
Zonal location

Geolocalitzem la França continental, d'acord amb el valor del topònim als refranys de ParemioRom.

Proverb Sheets

Com a referència toponimica a...
Com a ubicació geogràfica a...