Scriptores Latini Minores

Investigador principal: 
José Luis Vidal Pérez
Codi de referència: 
FFI2013-41056-P
Any d'inici: 
2014
Any de finalització: 
2017