Crèdits

Direcció
Departament de Filologia Llatina

Projecte i coordinació
Esther Artigas

Edició
Margarita Navarro

Desenvolupament i disseny web
moixó amb la supervisió de STeL (Servei de Tecnologia Lingüística) - UB

Allotjament
STeL (Servei de Tecnologia Lingüística) - UB