Equip directiu

Coordinador de la secció
Catedràtic de Lingüística Indoeuropea
93 402 10 48
Ignasi Xavier Adiego Lajara
Secretària administrativa
Secretària administrativa
93 403 56 02