Esther Artigas Álvarez

Professora Titular de Filologia Llatina
93 403 57 02

Esther Artigas Álvarez és doctora en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona i, des de l’any 1990, professora titular del Departament de Filologia Llatina de la Universitat de Barcelona.

Les línies principals de la seva recerca són el teatre llatí arcaic, al qual dedica també una part de la seva docència, i la retòrica. En l’àmbit de la poesia dramàtica ha publicat els llibres Pacuuiana. Marco Pacuvio en Cicerón, Publicacions i edicions UB, Barcelona 1990; Marc Pacuvi. Tragèdies, FBM, Barcelona 2009 i Plaute. Els Bessons, Adesiara, Barcelona 2012. Quant a la retòrica, és autora, a més de diversos articles, del llibre Séneca el Viejo. Controversias y Suasorias, Gredos, Madrid 2005, fet en col·laboració amb Ignasi Xavier Adiego i Alejandra de Riquer.

Ha participat i participa en diferents projectes de recerca i d’innovació docent.

Publicacions seleccionades

Grups de recerca

Projectes de recerca

Grups d'innovació docent