Javier Velaza Frías

Catedràtic de Filologia Llatina
93 402 04 78

Javier Velaza és Catedràtic de Filologia Llatina. Les seves línies de recerca principals són la epigrafia llatina, les llengües preromanes de la Península Ibèrica, la literatura romana i la crítica textual. És autor dels llibres Léxico de Inscripciones Ibéricas (1976-1989), Barcelona 1991, Epigrafía y lengua ibéricas, Madrid 1996, Litterae in titulis, tituli in litteris, Barcelona 1998 (amb Marc Mayer i Mónica Miró), Itur in antiquam silvam. Cuestiones en torno a la tradición antigua del texto de Virgilio, Frankfurt 2001, M. Valeri Probi Beryti fragmenta, Barcelona 2005 i La historia del texto de Terencio en la Antigüedad, Barcelona 2007, i de més de dos centenars d’articles. És investigador principal del grup de recerca consolidat LITTERA.

 

Publicacions seleccionades

Grups de recerca