Carles Múrcia Sànchez

Professor Lector Serra Húnter de Filologia Llatina
93 402 10 48

Carles Múrcia Sànchez va estudiar filologia clàssica a la UB (1996-2000), en què també es doctorà amb la tesi La llengua amaziga a l’antiguitat a partir de les fonts gregues i llatines (2010), sota la direcció del Dr. Ignasi-Xavier Adiego. En l’endemig, va ampliar la seva formació en amazigologia a París (2004) i en lingüística afroasiàtica a Colònia (2005). La seva tesi, editada en dos volums l’any 2011, compendia les seves principals aportacions a l’estudi dels contactes lingüístics a l’Àfrica del Nord a l’antiguitat. Un dels seus principals focus d'estudi és la metodologia de la recerca en lingüística històrica i comparativa, aplicada tant a l'àmbit indoeuropeu com a altres dominis lingüístics. També ha atret la seva atenció l’estandardització de la llengua amaziga, a la qual ha consagrat, en coautoria amb Salem Zenia, un ​Diccionari català-amazic / amazic-català ​(Llibres de l'Índex, 2015), publicat en línia l'any 2018 (www.amazic.cat), la Gramàtica amaziga (Edicions de la UB, 2021) i diversos estudis.

 

Publicacions seleccionades