Carles Múrcia Sànchez

Carles Múrcia Sànchez va estudiar filologia clàssica a la UB (1996-2000), en què també es doctorà amb la tesi La llengua amaziga a l’antiguitat a partir de les fonts gregues i llatines (2010), sota la direcció del Dr. Ignasi-Xavier Adiego. En l’endemig, va ampliar la seva formació en amazigologia a París (2004) i en lingüística afroasiàtica a Colònia (2005). La seva tesi, editada en dos volums l’any 2011, compendia les seves principals aportacions a l’estudi dels contactes lingüístics a l’Àfrica del Nord a l’antiguitat. També ha atret la seva atenció l’estandardització de la llengua amaziga, a la qual ha consagrat un diccionari.

 

Selected publications

Visits: 
Q1: DL 14-15 Q2: DM.17.30-18.30