Alejandra Guzmán Almagro

Doctora en Filologia Clàssica-Llatí, amb Menció de Doctorat Europeu. És investigadora Ramón y Cajal (Ministerio de Ciencia e Innovación) i membre del grup consolidat LITTERA (Laboratori d'Investigació i Tractament de Textos Epigràfics Romans i Antics). 

Es dedica principalment a la recepció i transmissió de textos antics en Època Moderna i ha dut a terme estudis sobre la història de l’epigrafia i els antiquaris dels segles XV, XVI i XVII. Ha estat fellow del Warburg  Institute, School of Advanced Studies (Londres), del Scaliger Institute (Leiden) i becària post doctoral del centre del CNRS L’Anée Epigraphique (Paris) i del Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza. Actualment és investigadora del subprograma Ramón y Cajal MICINN-2011 i desenvolupa un estudi sobre les fonts clàssiques als tractats demonològics llatins del Renaixement.

Publicacions seleccionades

Grups de recerca