Organisation

Barcelona

Coordinació

 • Antoni Martí Monterde (Universitat de Barcelona)
 • Joan Roca i Albert (MUHBA)

Secretaria acadèmica

 • Carolina Moreno Tena (Universitat de Barcelona)

Comitè organitzador

 • Àlex Mats (Universitat de Barcelona)
 • Teresa Rosell (Universitat de Barcelona)
 • Bernat Padró (Universitat de Barcelona)
 • Borja Ragunyà (Universitat de Barcelona)
 • Elisenda Curlà (MUHBA)

Comitè tècnic

 • Dr. Joseph Jurt (Albert-Ludwigs Univ. Freiburg)
 • Dra. Annick Allaigre (Université París-8)
 • Dr. Dominic Keown (Cambridge University)
 • Dr. Túa Blesa Lalinde (Universidad de Zaragoza)
 • Dr. Enric Sullà Àlvarez, (Universitat Autònoma de Barcelona)

París

Coordination

 • Antoni Martí Monterde (Universitat de Barcelona)
 • Christophe Charle (IHMC-ENS-Université Paris I)

Secrétariat académique

 • Àlex Matas Pons (Universitat de Barcelona)

Comité organisateur

 • Carolina Moreno Tena (Universitat de Barcelona)
 • Teresa Rosell (Universitat de Barcelona)
 • Jeanne Moisand (Université Paris I)
 • Vincent Robert (Université Paris I)
 • Annick Allaigre (Université París 8)

Comité scientifique

 • Dr. Joseph Jurt (Albert-Ludwigs Univ. Freiburg)
 • Dra. Monique Güell (Université Paris 4-Sorbonne)
 • Dr. Dominic Keown (Cambridge University)
 • Dr. Túa Blesa Lalinde (Universidad de Zaragoza)
 • Dr. Enric Sullà Àlvarez, (Universitat Autònoma de Barcelona)