Inscripcions

Inscripció acadèmica al Simposi de Barcelona

Modalitat A:

Inscripció com a Curs monogràfic Lectures europees, en el marc del Màster Barcelona Europa. Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals, Postgrau en Història de l'europeisme cultural a Catalunya.

 • Preu: 165 euros.
 • Acreditació de 5 crèdits ECTS, de Grau o de Postgrau (segons la titulació prèvia de cada inscrit).
 • Inscripció oberta a estudiants de Grau, Màster i també a Llicenciats que no cursin actualment estudis universitaris.

Modalitat B:

Certificat acadèmic d’assistència al Simposi:

 • Ciutadania en general: 30 euros.
 • Llicenciats i Graduats per la Universitat de Barcelona: 20 euros.
 • Estudiants Universitat de Barcelona: gratuïta (amb fotocòpia del carnet de la UB)

Informació sobre inscripcions: escriviu un e-mail, indicant la modalitat d’inscripció desitjada, a lceie@ub.edu

Les inscripcions donen dret als corresponents certificats acadèmics i al material del Simposi, que inclou el facsímil de la revista Iberia (n. 157, 20 d’abril de 1918), monogràfic dels escriptors catalans dedicat a la ciutat de París durant la Primera Guerra Mundial. Amb articles d'Eugeni Xammar, Nicolau d'Olwer, Gaziel, Jaume Brossa, Joaquim Folguera, Alexandre Plana, Prudenci Bertrana, Antoni Rovira i Virgili, Solé de Sojo, Alfons Maseras, entre d'altres.

Assistència sense inscripció

Assistència lliure, gratuïta, sense necessitat d’inscripció (sense certificat acadèmic).

Sol·licitud d'inscripció MODALITAT A:

Sol·licitud d'inscripció MODALITAT B:

Per assistir al Simposi, amb dret a certificació acadèmica, s’han establert les següents taxes de matrícula:

 • Ciutadania en general: 30 euros.
 • Llicenciats i Graduats per la Universitat de Barcelona: 20 euros.
 • Estudiants Universitat de Barcelona: gratuïta (amb fotocòpia del carnet de la UB)

Per inscriure’s al Simposi cal fer les següents passes:

 1. Imprimir i emplenar el formulari d'inscripció.
 2. Realitzar el pagament a qualsevol oficina de “La Caixa”.
 3. Enviar un e-mail a la Secretaria del Simposi: lceie@ub.edu confirmant la matrícula, i fent constar el número NIUB, si s’escau.
 4. Per a recollir el certificat i el Facsímil de la revista Iberia, caldrà presentar la butlleta segellada per l’entitat bancària, o acompanyada de fotocòpia del carnet d’estudiant de la Universitat de Barcelona, o del títol de Llicenciat/Graduat, si s’escau.

Inscripció al Simposi de París

Assistència sense certificació acadèmica:

Assistència LLIURE i GRATUÏTA, però amb inscripció on-line obligatòria

Aquesta modalitat d'inscripció només permet l'accès al Simposi, i dóna dret als materials que s'hi repartiran, però no comporta cap certificació acadèmica.

La inscripció on-line, que s'ha de fer en aquest formulari, és imprescindible, atès que l'Institut d'Études Avancées és un centre de recerca amb accès restringit.

Assistència amb certificació acadèmica:

Per obtenir la certificació acadèmica, s'han establert dues modalitats:

Modalitat A: Curs Monogràfic

La inscripció prèvia s'ha de fer en aquest formulari, i enviar també un correu a lceie@ub.edu.

Aquesta inscripció prèvia on-line és imprescindible, atès que l'Institut d'Études Avancées és un centre de recerca amb accès restringit.

Un cop feta la inscripció prèvia, cal matricular el Curs monogràfic Ciutats per a Pensar Europa en el marc del Màster Barcelona Europa. Literatura i Història Comparada dels Intel·lectuals, Postgrau en Història de l'europeisme cultural a Catalunya.

 • Acreditació de 5 crèdits ECTS, de Grau o de Postgrau (segons la titulació prèvia de cada inscrit).
 • Títols resultants d'aquesta modalitat d'assistència
  • Mòdul de Màster propi de la Universitat de Barcelona (Estudiants de Màster)
  • Certificat d'Extensió Universitària de la Universitat de Barcelona (Estudiants de Grau i resta d'inscrits)
 • Inscripció oberta a estudiants de Grau, Màster i també a Llicenciats que no cursin actualment estudis universitaris, tant de les Universitats franceses com de les Universitats catalanes.
 • La inscripció en aquesta modalitat comporta una avaluació per definir la nota final. L'avaluació consisteix en una monografia tutoritzada, d'unes 10 pàgines, que caldrà lliurar abans de desembre de 2015.
 • Preu: 200 euros.
 • El desplaçament i l'allotjament són a càrrec de l'estudiant.

Per formalitzar aquesta inscripció, cal escriure a lceie@ub.edu i procedir a la Matrícula del Curs monogràfic a través de la Secretaria de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.

Modalitat B: Certificat acadèmic d'assistència al Simposi

Certificat acadèmic d’assistència al Simposi, expedit per la Universitat de Barcelona.

La inscripció prèvia s'ha de fer en aquest formulari, i enviar també un correu a lceie@ub.edu

Aquesta inscripció prèvia on-line és imprescindible, atès que l'Institut d'Études Avancées és un centre de recerca amb accès restringit.

Un cop feta la inscripció on-line, cal sol·licitar el certificat d'assistència al Simposi:

 1. Imprimir i emplenar la sol·licitud de certificat acadèmic
 2. Realitzar el pagament a qualsevol oficina de “La Caixa”, o mitjançant una transferència.
 3. Enviar un e-mail a la Secretaria del Simposi: lceie@ub.edu confirmant la matrícula.
 4. Per a recollir el certificat caldrà presentar la butlleta segellada per l’entitat bancària o document acreditatiu de la transferència realitzada.
 • Preu: Assistents en general: 40 euros.
 • El desplaçament i l'allotjament són a càrrec de l'estudiant. 

Més Informació sobre inscripcions: escriviu un e-mail, indicant la modalitat d’inscripció desitjada, a lceie@ub.edu