You are here

Una poètica prismàtica. Tècniques de muntatge i cognició en Ausiàs March

Conferenciant: 
Sessió virtual via zoom
Data: dia i hora: 
Tuesday, 10 May, 2022 - 18:30
Sala Gabriel Oliver edifici Carner

Per un problema tècnic no disposem de la gravació d'aquesta sessió, en el curs de la qual la conferenciant va desenvolupar el resum que havia avançat:

"Ausiàs March és un poeta que explora la introspecció a partir de suports teòrics però també a partir d'una aproximació analítica en gran part de la pròpia experiència, adés i ara indòmita i turbada. Això implica un esforç d'articulació entre aquests dos moviments i entre els diferents punts de vista i focalitzacions que es posen en joc. És típica de l’estratègia compositiva d'aquest poeta l'abundància de lligams interns i la representació complexa i prismàtica de la subjectivitat del jo. En aquest seminari es diseccionaran alguns textos com a exemples emblemàtics d'aquesta poètica que anomeno, a partir d'una metàfora geomètrica, prismàtica". 

Els textos diseccionats van ser el poema I, "Així com cell qui en lo somni es delita" i el IX, " Amor se dol com breument jo no muir". En la conversa final els qui van intervenir es van mostrar satisfets dels resultats del mètode d'anàlisi, que permet d'entendre els símils del poema I com a projecccions de la subjectivitat i els lausengiers de la tornada com una mostra més de la dualitat que ofereixen els símils precedents. Una cosa semblant es pot dir de les expansions culturals del poema IX on no hi ha símils sinó al·lusions a Salomó, el seny, i Píram, l'amant que mor d'amor. 

Quan el treball es publiqui incorporarem la referència o l'enllaç.