You are here

SUPRIMIT PERÒ ACCESSIBLE  Presentació de Translat Library: una revista digital per a la cultura llatina i romànica de 1300 a 1600 (amb il·lustracions) https://scholarworks.umass.edu/tl/

Data: dia i hora: 
Tuesday, 21 April, 2020 - 19:00
Sala de Professors 5è pis Edifici Carner
Resum de la sessió: