You are here

Sobre l’experiència d’editar el «Llibre del gentil» de Ramon Llull

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Monday, 9 January, 1989 - 19:30
Programa: