You are here

Sobre l’edició del «Llibre d’amic e amat» de Ramon Llull

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Wednesday, 23 October, 1991 - 19:30
Programa: