You are here

Sobre el projecte d’edició en microfitxes dels cançoners catalans

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Wednesday, 16 November, 1988 - 19:30
Programa: