You are here

Robert Holkot i la cultura catalana del segle xiv (Francesc Eiximenis, Bernat Metge)

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Tuesday, 7 May, 1991 - 19:30
Programa: