You are here

Presentació del llibre Epistolaris d’Hipòlita Roís de Liori i d’Estefania de Requesens (segle xvi). Edició a cura d’Eulàlia de Ahumada Batlle. València: Universitat de València (Fonts històriques valencianes, 13), 2003

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Thursday, 11 December, 2003 - 19:30
Programa: