You are here

MedCat: un nou corpus digital sobre la medicina i la salut a l'espai catalanoaragonès

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Tuesday, 13 April, 2021 - 18:30
Videoconferència

La sessió es va celebrar amb l'assistència d'una trentena de persones

MedCat-Corpus Medicorum Catalanorum és un nou recurs digital de l’equip de recerca Sciència.cat, que inclou investigadors de les universitats de Barcelona, de València i d’altres. És una base de dades en accés obert sobre l'exercici de les professions sanitàries (metges de física i de cirurgia, barbers, apotecaris, menescals, metgesses i altres perfils alternatius) i sobre la creació i l’establiment del nou sistema sanitari, que amb el temps esdevindrà l’actual, a l'àmbit de l'antiga Corona d'Aragó durant els segles XIII-XVI. El patrimoni documental conservat als arxius de l’àrea de l’antiga Corona d’Aragó és d’unes dimensions proverbials ben conegudes. Des que, al segle XIX, el passat dels metges i del sistema de salut va començar a atreure els investigadors, s’han exhumat milers de documents del període indicat. En quantitat i en qualitat, és un patrimoni únic al món, útil per a l'estudi de diverses disciplines humanístiques. MedCat indexa la documentació d'arxiu recollida al llarg de molts anys de recerca pels mateixos coordinadors i per altres investigadors, en particular pel tàndem format als anys 1980 per Luis García Ballester i Michael R. McVaugh, però també per altres d’anteriors (com Antoni Cardoner) i de posteriors que hi vulguin col·laborar. El recurs està pensat per preservar el llegat de diverses generacions d’investigadors en la recerca documental sobre la matèria i propulsar-ne la utilitat, de manera abans impensable, gràcies a les tecnologies informàtiques actuals, tant per a nous estudis de recerca com per a la divulgació. Tot i que actualment MedCat limita l’abast cronològic al període esmentat, en un futur podria ampliar-se a tot el període preindustrial. És coordinat per Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona) i Carmel Ferragud (Universitat de València), i s’inscriu, per tant, en les iniciatives impulsades pel Centre de Documentació Ramon Llull i per l’Institut Interuniversitari López Piñero.