You are here

Las oraciones prohibidas por superstición en los índices ibéricos del siglo XVI: proceso de investigación y problemas metodológicos

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Tuesday, 26 April, 2016 - 19:30
Sala Gabriel Oliver, planta -1 de l’Edifici Carner
Programa: 

La sessió del dia 26 d’abril va anar a càrrec de Marcela Londoño, doctora en Teoria de la literatura i literatura comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona (2015), que va presentar el tema següent: «Las oraciones prohibidas por superstición en los índices ibéricos del siglo xvi: proceso de investigación y problemas metodológicos». La conferenciant va presentar les principals fonts utilitzades en la seva tesi doctoral per definir el tema d’estudi: els catàlegs d’oracions presents en els índexs de llibres prohibits del segle xvi a Espanya i Portugal, literatura confessional, tractats de reprovació de supersticions i llibres d’hores impresos al segle xvi i conservats a la Biblioteca Nacional d’Espanya. En primer lloc, va definir el concepte de «superstició» com a aspecte cabdal de la censura d’oracions segons tractats de supersticions i literatura confessional de l’època (el referent dels quals és Tomàs d’Aquino). En segon lloc, a partir de catàlegs d’oracions i de testimonis conservats en llibres d’hores, va reconstruir el corpus de testimonis d’oracions prohibides per tal d’analitzar les implicacions de la superstició en aquests textos. De les onze oracions catalogades als índexs de llibres prohibits, només sis s’han pogut identificar i analitzar; va observar que aquests testimonis no s’oposen a la religió, sinó que són manifestacions de religiositat popular: són en llengua vernacla, circulen en llibres d’hores i no presenten errors teològics en l’estructura; el motiu de prohibició d’aquestes oracions pot estar condicionat pels propòsits expressats en les rúbriques o per les pràctiques relacionades amb el culte al sant al qual s’adreça l’oració. La ponent va mostrar que l’anàlisi del discurs censurador i l’estudi de les fonts de les oracions prohibides aporten informació sobre el control de la devoció popular per part de l’autoritat eclesiàstica en el marc de les polèmiques reformistes del segle xvi.