You are here

La versione catalana (K) de Devisement dou Monde di Marco Polo

Conferenciant: 
https://ub-edu.zoom.us/j/95358286512?pwd=RG9sT0t4RmJrVXRtSlFpTE5FSmx3dz09
Data: dia i hora: 
Tuesday, 18 April, 2023 - 18:30
Sessió virtual

Presentació exhaustiva del llibre que l'autora ha publicat recentment sobre el tema.