You are here

La Lògica del Gatzell e il Compendium logicae Algazelis di Ramon Lllull: scoperte inattese e nuove prospettive

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Tuesday, 13 December, 2022 - 18:30

Partint de les opinions de Jordi Rubió i Charles Lohr, la Lògica del Gatzell sempre s'ha considerat la transposició en vers vulgar del Compendium Logicae Algazelis, al seu torn traducció d'un compendi en àrab. L'anàlisi comparativa de la Lògica en rims amb el Compendi llatí i dels dos textos amb les fonts comuns (Maqāsid al-falasifa d’al-Ghazālī i Tractatus de Pere Hispà) ha proporcionat elements inesperats, fins al punt de permetre la formulació d'una nova hipòtesi sobre la relació entre les dues versions.