You are here

Historiadors i institucions a la segona mietat del segle XVI: Antoni Viladamor i la seva «Història de Catalunya»

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Sunday, 28 April, 2002 - 19:30
Programa: