You are here

Historia del teatro a Barcelona: 1579-1640

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Tuesday, 15 January, 2019 - 19:00
Sala de Professors (Edifici Carner, 5è pis)

Sergio Moreno està a punt de llegir una tesi a la Universitat de Girona, dirigida per Rafael Ramos, que serà una aportació de gran estima per a la història de la vida cultural de Barcelona a l’Edat Moderna. Es tracta del rescat d’una riquíssima documentació sobre l’activitat teatral a la ciutat quasi totalment desatesa fins ara: més de 550 documents inèdits (1556-1640). Els estudiosos del teatre espanyol del Siglo de Oro no freqüenten els arxius catalans i la Història de la Literatura Catalana passa de llarg l’activitat pública de les companyies itinerants castellanes que, tal com se’ns va recordar, portaven les seves produccions (comèdies, històries, entremesos i també volatines —és a dir, espectacles acrobàtics,) de València, a Saragossa, Daroca, Mataró, Girona, Perpinyà, Puigcerdà i, naturalment, Barcelona. Moreno documenta a Barcelona 127 companyies dramàtiques (1587-1640) i més de 300 actors (1587-1640).

L’exposició Historia del teatro en Barcelona (1579-1640) es va oferir a partir d’un Power Point de 50 diapositives, gairebé totes dotades de reproduccions de documents procedents de l’ACA, l’AHN, l’AHP, l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, l’AHM de Barcelona, la Biblioteca de la RAH, la BNC i la BNE. Destaca l’exploració dels fons de l’Arxiu Històric de l’Hospital de Barcelona perquè aquesta institució controlava el privilegi de la representació de comèdies precisament des de 1579. La primera secció de la ponència va engrunar les primeres informacions sobre actors professionals, el paper de l’Hospital i els privilegis reials.

El plat fort va ser la història de la construcció (1596-1603) i explotació (1603-1612) del teatre de Barcelona annex a l’Hospital: terrenys, contractes d’obra, plànols, anecdotari i visura —és a dir homologació tècnica de l’edifici—, lloguer, companyies, espectacles. La documentació exhumada ofereix els títols d’algunes de les comèdies castellanes —perfectament conegudes en el repertori del teatre espanyol—, que van ser representades a Barcelona.