You are here

«Ferrer el memorioso»: recursos literaris als sermons de sant Vicent

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Thursday, 11 May, 1989 - 19:30
Programa: