You are here

«En aquest capítol no ha istòria ne poetria e per ço nos en passam»: la traducció catalana medieval de La ciutat de Déu de sant Agustí amb el comentari de Thomas Waleys

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Tuesday, 17 January, 2023 - 18:30
sessió telemàtica

El 1383 l’infant Joan feu traduir al català La ciutat de Déu de sant Agustí, a partir de la versió francesa de Raoul de Presles, acompanyada del comentari escolàstic de Thomas Waleys i Nicholas Trevet. Aquesta intervenció té com a objectiu presentar els avatars de la circulació de l’obra, establir la relació textual amb la traducció francesa i apuntar alguns aspectes d’interès cultural en relació a l’extens comentari conservat de Thomas Waleys.