You are here

El lul·lisme del Renaixement i del Barroc

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Wednesday, 18 November, 1992 - 19:30
Programa: