You are here

Descobriment i essència de l’Art del beat Ramon Llull

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Wednesday, 24 March, 1993 - 19:30
Programa: