You are here

Antoni de Bastero i els orígens de la filologia catalana

Conferenciant: 
Data: dia i hora: 
Tuesday, 9 December, 1997 - 19:30
Programa: