Cerrazón ao este, ou norte ou nordeste
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Cerrazón hacia el este, o [sopla del] norte o [del] nordeste

Glosa: 
Comentarios: 

En gallego normativo, leste en lugar de este. Cerrazón es la oscuridad que suele preceder a las tempestades.

Categorización
Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
159
Núm. refrán:
3769
Volumen:
5