Aire zamorao, auga na mao
Lengua o variedad: 
Traducción literal: 

Aire [viento] zamorano, agua en la mano

Comentarios: 

Refrán atribuido a un seminarista anónimo de O Corgo (provincia de Lugo). En gallego normativo, zamorán y man. Asignamos la geolocalización de Zamora en atención al aire zamorao.

Categorización
Geolocalización

Haga clic en las marcas para ver información detallada sobre cada lugar

Referencias toponímicas:
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Ubicaciones geográficas:
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
  • Territorio:

    O Corgo, Lugo, Galicia, España.

Fuentes
Mostrando 1 - 1 de 1 (página 1 de 1)
Autor Título Edición En la fuente
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lugar de edición:
Santiago de Compostela
Fecha de publicación:
2003
Página:
154
Núm. refrán:
3623
Volumen:
5