Vallée de Joux

Territorio: 

Jura-Nord Vaudois, Vaud, Suiza.

Tipo de localización: 
Localización zonal

Orónimo. Valle que comprende varios municipios: Le Chenit, Le Lieu y L'Abbaye.