Véneto

Territorio: 

Véneto, Italia.

Tipo de localización: 
Localización zonal