Trás-os-Montes e Alto Douro

Territorio: 

Portugal.

Tipo de localización: 
Localización zonal

Región histórica portuguesa. Cf. http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1s-os-Montes.