Piñera [Piñeira]

Territorio: 

Castropol, Asturias, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual