O Outeiro (Sar)

Territorio: 

Santiago de Compostela, La Coruña [A Coruña], Galicia, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual

Punto C-35 del Atlas Lingüístico Galego.