Carnota

Territorio: 

Carnota, La Coruña [A Coruña], Galicia, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual