Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega]
Author: 
VÁZQUEZ SACO, Francisco
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2003
Proverbs
Displaying 141 - 160 of 202 (page 8 of 11)
Proverb In sourcesort descending
Do norte chove, as pedras move Page:
752
Proverb number:
20058
Volume:
5
Días e mañás de xiadas, sol tépedo e noites craras Page:
752
Proverb number:
20068
Volume:
5
E xa veredes como, onde non xiou no primeiro mes, pode, contra os ditos, chover tres Page:
752
Proverb number:
20070
Volume:
5
Ós tres días de xiada, unha vendavalada Page:
752
Proverb number:
20078
Volume:
5
Se no mes de Santiago chove, neva no inverno Page:
752
Proverb number:
20081
Volume:
5
Se sopra o lume, auga no cume Page:
753
Proverb number:
20083
Volume:
5
Serras cargadas, nordeste nas praias Page:
753
Proverb number:
20086
Volume:
5
Si ves espuma na praia, sur encima Page:
753
Proverb number:
20091
Volume:
5
Suestiño agudo, vendaval seguro Page:
753
Proverb number:
20094
Volume:
5
Todos Santos anuncia con verdá o que pode vir por Navidá Page:
753
Proverb number:
20096
Volume:
5
Treboada polo sureste, máis nordeste Page:
753
Proverb number:
20097
Volume:
5
Vento do sudés, botas de auga nos pés Page:
753
Proverb number:
20100
Volume:
5
Xiada no abril e maio é a plaga maior de todo o ano Page:
128
Proverb number:
3016
Volume:
5
Ballón de maio e sol de san Xoán[,] sube a herba por riba do pan Page:
129
Proverb number:
3036
Volume:
5
Hastra o corenta de maio non te quites o saio[,] e, si eres de Lugo, hastra o trinta de xunio Page:
133
Proverb number:
3108
Volume:
5
Cando en xunio chove, molla a esmola do probe Page:
138
Proverb number:
3227
Volume:
5
Pode xunio tormentoso ser a moitos desastroso Page:
139
Proverb number:
3245
Volume:
5
Xunio quente, millo valente Page:
140
Proverb number:
3257
Volume:
5
Do trinta de xulio en diante, calor asfixiante Page:
140
Proverb number:
3258
Volume:
5
Santiago de chuvias, ano de alubias Page:
141
Proverb number:
3286
Volume:
5

Pages