Per sant Antoni, | fa un fred com un dimoni; | per sant Julià, | cuida a matar
Language or variety: 
Literal translation: 

Por San Antonio, | hace un frío como un demonio; | por San Julián, | casi llega a matar

Gloss: 

A l'Empordà la paraula fred és femenina. (Gomis, 1998: 154)

Comments: 

Localizado en la comarca del Alto Ampurdán por Sanchis (1951: 23) y el DCVB. A la primera fuente corresponde la transcripción que encabeza esta ficha. En el DCVB aparece sin marcas de cesura y con la variante del dimoni: Per sant Antoni, fa un fred del dimoni; per sant Julià, cuida a matar. En Gomis (1998: 154): Per sant Antoni, [/] fa una fred com un dimoni; [/] per sant Julià, [/] cuida a matar (localizado en el Alto Ampurdán).

Categorization
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Sources
Displaying 1 - 3 of 3 (page 1 of 1)
Author Titlesort descending Edition In source
SANCHIS GUARNER, Manuel Calendari de refranys Editorial:
Barcino
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1951
Page:
23
Proverb number:
4
ALCOVER, Antoni M. / Francesc de B. MOLL Diccionari català-valencià-balear [10 vols.] [también consultable en línea: http://dcvb.iecat.net/] Editorial:
Moll
Place of edition:
Palma de Mallorca
Publication date:
1930-1962
Page:
44
Sub voce:
fred
Proverb number:
t)
Volume:
VI
GOMIS i MESTRE, Cels [Edició notablement augmentada amb gran nombre de confrontacions a cura de Cels GOMIS i SERDAÑONS] Meteorologia i agricultura populars. Recull d'aforismes, modismes, creences i supersticions referents a la meteorologia i a l'agricultura a l'entorn dels anys 1864 a 1915 Editorial:
Alta Fulla
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1998
Page:
154