Nadal aterecido, xaneiro garrido
Language or variety: 
Literal translation: 

Diciembre aterido, enero garrido

Gloss: 
Comments: 

Refrán atribuido a O gaiteiro de Lugo, 1957. Nadal significa literalmente 'Navidad', pero aquí debe de referirse al mes de diciembre.

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Titlesort ascending Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
151
Proverb number:
3561
Volume:
5