Auga de xaneiro, cada pinga un centeiro
Language or variety: 
Literal translation: 

Agua de enero, cada gota vale un centenero

Gloss: 
Comments: 

Restituimos Auga por el original Auxa, evidente errata. Por otra parte, en gallego normativo se escribe centeeiro, 'lugar donde se cultiva bien el centeno'.

Categorization
Chronology: 
Meteorology: 
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
GIPPINI ESCODA, Enrique Refraneiro galego (Escolma) Editorial:
Ediciós do Castro
Place of edition:
Sada, A Coruña
Publication date:
1991
Page:
29