Aigua per sant Joan, | celler buit i molta fam
Language or variety: 
Literal translation: 

Agua por San Juan, | bodega vacía y mucha hambre

Comments: 

Así, en Sanchis (1951: 97). En el DCVB (s. v. Joan), sin cesura; y con coma en lugar de cesura (s. v. aigua). En Gomis (1998: 208), versificado: Aigua per sant Joan, [/] celler buit i molta fam. Cf. Aigua per sant Joan, | cap guany i molta fam.

Categorization
Sources
Displaying 1 - 3 of 3 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
GOMIS i MESTRE, Cels [Edició notablement augmentada amb gran nombre de confrontacions a cura de Cels GOMIS i SERDAÑONS] Meteorologia i agricultura populars. Recull d'aforismes, modismes, creences i supersticions referents a la meteorologia i a l'agricultura a l'entorn dels anys 1864 a 1915 Editorial:
Alta Fulla
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1998
Page:
208
ALCOVER, Antoni M. / Francesc de B. MOLL Diccionari català-valencià-balear [10 vols.] [también consultable en línea: http://dcvb.iecat.net/] Editorial:
Moll
Place of edition:
Palma de Mallorca
Publication date:
1930-1962
Page:
340, 753
Sub voce:
aigua, Joan
Proverb number:
o) [aigua], i) [Joan]
Volume:
I, VI
SANCHIS GUARNER, Manuel Calendari de refranys Editorial:
Barcino
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1951
Page:
97
Proverb number:
10b