Tota la pluja perduda, [/] per Sant Miquel és vinguda
Llengua o varietat: 
Traducció Literal: 

Toda la lluvia perdida, [/] por San Miguel es venida [ha venido]

Glosa: 
Comentaris: 

Obsérvese el uso del verbo ésser ['ser'] como auxiliar de perfecto en una construcción de cambio de lugar con el participio vinguda ['venida'], tal como se usaba en la lengua antigua. Hoy estas construcciones toman el auxiliar haver ['haber'], aunque dialectalmente quedan restos de la antigua usanza.

Categorització
Cronologia: 
Meteorologia: 
Fonts
Mostrant 1 - 1 de 1 (pàgina 1 de 1)
Autor Títol Edició A la font
AMADES, Joan Costumari català [16 vols.] Editorial:
Cercle de Lectors / Salvat
Lloc d'edició:
Estella
Data de publicació:
1989
Pàgina:
332
Volum:
XIII