Souguel rouge en agous / Pièjo pertout
Llengua o varietat: 
Traducció Literal: 

Sol rojo en agosto / Lluvia por todas partes

Glosa: 
Comentaris: 

Tras el refrán francés: Soleil rouge en août / Pluie partout. La forma souguèl, con una disimilación en la primera lateral, es registrada por Mistral como propia del Velai (s. v. soulèu). En grafía normativa: Soguelh [solelh] roge en agost [/] Pluèja pertot.

Categorització
Cronologia: 
Fonts
Mostrant 1 - 1 de 1 (pàgina 1 de 1)
Autorordenació ascendent Títol Edició A la font
CHASSANY, Jean-Philippe Dictionnaire de Météorologie Populaire Editorial:
Maisonneuve & Larose
Lloc d'edició:
Paris
Data de publicació:
1989
Pàgina:
330
Sub voce:
Rouge