L'arc de vesprà [vesprada] | l'auia passà [passada] || l'arc de matí | l'auia està ací
Llengua o varietat: 
Traducció Literal: 

El arco de tarde | el agua pasada || el arco de mañana | el agua está aquí

Comentaris: 

El ALDC (mapa 678. L'arc de Sant Martí) localiza el refrán en el punto 177 (la Font de la Figuera, comarca de la Costera). Transliteramos ortográficamente la transcripción fonética del atlas: vesprà, que entendemos en la acepción valenciana de 'tiempo que transcurre entre el mediodía y la puesta de sol', equivalente según el DCVB al castellano tarde; y passà; nótese además el valencianismo auia. Cf. Arc de matí | la pluja està ací || arc de vesprà [vesprada] | la pluja està passà [passada].

Categorització
Geolocalització

Feu clic a les marques per veure els detalls de cada lloc

Ubicacions geogràfiques:
Mostrant 1 - 1 de 1 (pàgina 1 de 1)
  • Territori:

    La Font de la Figuera, La Costera, València, Comunitat Valenciana [País Valencià], Espanya.

    Punt 177 de l'Atles lingüístic del domini català.

Fonts
Mostrant 1 - 1 de 1 (pàgina 1 de 1)