Et que à vist ena Val d'Arann, un iuern o un gavatx de bó / ja à vist pró
Llengua o varietat: 
Traducció Literal: 

El que ha visto en el Valle de Arán, un invierno o un gavatx bueno / ya ha visto bastante

Glosa: 

[...] hostil dita proverbial [hostil pues mienta al gavatx, forma peyorativa de nombrar al (vecino) francés] (Coromines, 1990: 474; s. v. gauatx)

Comentaris: 

Con la peculiar grafía utilizada para el aranés por Coromines (1990: 474; s. v. gauatx; bajo la "u" de iuern, un diacrítico que no reproducimos). Coromines (ibídem) indica que se trata de un refrán de Pujòlo (que él mismo identifica con el Alto Arán) al rimar las formas bon i pro, pues la primera se pronuncia sin nasal final únicamente en el sector más elevado de Arán. Vuelve a repetir el refrán en otro lugar de su diccionario aranés (Coromines 1990: 516; s. v. iuern), pero con una pequeña variación: «Et qu'ena Val d'Arann à vist un iuern bo, / ja a vist pró!» (con entrada propia en esta base de datos). Es curioso que no cite a Soler i Santaló (1998: 25), su fuente en otros casos, ya que en dicha obra aparece también este refrán: Et que ha vist en era val d'Aran un higuer et un gabatx de bun, ja ha vist prou. Quizá no lo cite porque Soler i Santaló escribe bun, lo que significa que oyó el refrán en algún lugar del centro o de la parte baja de Arán, y que el proverbio no pertenece únicamente al Pujòlo de Coromines.

Categorització
Cronologia: 
Meteorologia: 
Geolocalització

Feu clic a les marques per veure els detalls de cada lloc

Ubicacions geogràfiques:
Mostrant 1 - 1 de 1 (pàgina 1 de 1)
Fonts
Mostrant 1 - 2 de 2 (pàgina 1 de 1)
Autor Títol Edició A la font
SOLER I SANTALÓ, Juli La Vall d'Aran Editorial:
Garsineu
Lloc d'edició:
Tremp
Data de publicació:
1998 [1906]
Pàgina:
25
COROMINES, Joan El parlar de la Vall d'Aran. Gramàtica, diccionari i estudis lexicals sobre el gascó Editorial:
Curial Edicions Catalanes
Lloc d'edició:
Barcelona
Data de publicació:
1990
Pàgina:
474, 516
Sub voce:
gauatx, iuern