Salobre

Territory: 

Salobre, Albacete, Castella-La Manxa, Espanya.

Geolocation type: 
Punctual location

Punt AB 311 de l'Atlas lingüístico (y etnográfico) de Castilla - La Mancha.

Proverb Sheets

Com a ubicació geogràfica a...