Linyola

Territory: 

Linyola, El Pla d'Urgell, Lleida, Catalunya, Espanya.

Geolocation type: 
Punctual location

Punt 113 de l'Atles lingüístic del domini català.

Proverb Sheets

Com a ubicació geogràfica a...