Les Garrigues

Territory: 

Les Garrigues, Lleida, Catalunya, Espanya.

Geolocation type: 
Zonal location

Comarca de Catalunya.